• 076-545033
 • gautambuddhamavi@gmail.com
 • Latest News and Notice
  This web site is in under construction . Thanks for visit.

  हाम्रो विद्यालयमा तपाईंलाई
  स्वागत छ

  विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३ देखि २०८० सम्म को ७ बर्षे योजनाका विभिन्न शैक्षिक विकास योजना अन्तर्गत देशभरि १००० विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य तय भए अनुरुप गौतम बुद्धमाध्यमिक विद्यालय पनि नमुना विद्यालयको रुपमा विकसित हुने गरी नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गोरखापत्रमा २०७६ साल असार ६ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम छनोट भएको हो ।
  यस विद्यालयलाई वि.सं. २०७६ सालदेखि २०८० साल सम्ममा बालमैत्री वातावरणमा साधारण र प्रविधिक शिक्षा, प्रविधिको प्रयोग गर्दै शिक्षण गरी उच्चतम सिकाइ उपलब्धी सुनिश्चित गरी, प्रतिस्प्रधी, रोजगार उन्मुख, आफ्नो संस्कृति संरक्षण र देशभक्त असल नागरिक उत्पादन गर्ने नमुना र नेतृत्वदायी संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ । विगत वि.स. २०६८ देखि हालसम्ममा जिल्लाको उत्कृष्ट विद्यालय मध्येमा पर्न सफल भएको छ । अवको पाँच बर्षमा राष्ट्रकै उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा बिकास हुनेछ ।

  img
  img
  STRATEGIES

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit....

  Reading Continue
  img
  MOTIVATION

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit....

  Reading Continue
  img
  REGISTRATION

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit....

  Reading Continue

  POPULAR COURSES

  Our school is dedicated to following courses

  img
  +2 Science, Management, Humanities and Education

  School is currently running Four different disciplines in plus two level. We have been providing the best with our dedicated,…

  Read More
  img
  Child Education

  The school has been conducting child development classes since 2057. It has children under the age of 3 to 5.…

  Read More
  img
  GENERAL EDUCATION

  On the general side, classes 1 to 12 are conducted in this school. Management, humanities and education groups are being…

  Read More
  img

  Our School
  Events

  img
  gbss premise

  What We Provide?

  Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Eos assumenda, amet consectetur adipisicing elit.  img

  Activity Rooms

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse ilesy conse adipiscing elit dolor sit.

  img

  Art Music Group

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Error saepe

  img

  Experts Staff

  lorem epsum set amet dolor epsumm set adipising elit

  img

  Friendly Environment

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse ilesy conse adipiscing elit dolor sit.

  img

  ICT Lab.

  We provide proper facility for lab to ensure quality education.

  img

  Play Games Areas

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse ilesy conse adipiscing elit dolor sit


  Our Activities

  Children develop skills in five main areas of development:

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia non, aliquam, possimus at ab, ipsum neque exercitationem accusantium
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia non, aliquam, possimus at ab, ipsum neque exercitationem accusantium
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia non, aliquam, possimus at ab, ipsum neque exercitationem accusantium
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia non, aliquam, possimus at ab, ipsum neque exercitationem accusantium

  Success Stories

  img

  Become A Part Of Our Family!

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.